PRELOM
je časopis za sliku i politiku.
Sastoji se od dve stalne rubrike: "Nelagodnost u ideologiji" i "Čitanje slike" .

Rubrika "Nelagodnost u ideologiji" nastaje iz potrebe za suočavanjem sa bazičnim strukturama koje određuju domen političke i kulturne prakse. Popunjavajući praznine u poznavanju post-marksističke produkcije protekle decenije, ova rubrika ispituje mogućnosti zasnivanja jedne nove, radikalne i pluralističke emancipatorske politike.

Rubrika "Čitanje slike" posvećena je slikama, reprezentacijama i izlaganjima. Naglasak je stavljen na suštinsko razumevanje važnosti i moći reprezentacije i, posebno, njene uloge u formiranju ideoloških i političkih konstrukata društva.

Pored teorijskog rada, PRELOM održava neposredan kontakt sa savremenom umetničkom scenom. Svaki broj promoviše jedan umetnički rad koji nastaje kao posledica direktnog suočavanja, uzajamnog reagovanja i sprege umetnosti i teorije.

Od 2001. godine, kada je osnovan, časopis je izrastao u svojevrsni forum za diskusije koje svojim opsegom definišu nove moduse interakcija teorije, umetnosti i politike u širem društvenom polju.